Ember.js lub Backbone.js dla Restful backend [closed]

Wiem już, że ember.js jest bardziej ciężkim podejściem w przeciwieństwie do backbone.js. Czytałem wiele artykułów o obu.

Zadaję sobie pytanie, który framework działa łatwiej jako frontend dla zaplecza railsowego. Dla backbone.js widziałem różne podejścia do wywołania backendu spoczynkowego. Dla ember wydaje się, że muszę dołączyć więcej bibliotek, takich jak „dane” lub „zasoby”. Dlaczego są do tego dwie biblioteki?

Więc co jest lepszym wyborem? Nie ma zbyt wielu przykładów, aby połączyć frontend z backendem. Co jest dobrym przykładem pracy na wezwanie do odpoczynku:

URI: ../restapi/topics Poświadczenia autoryzacji GET: admin / format poprawny: json

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion