Wyniki wyszukiwania dla "lua"

1 odpowiedź

Jak utworzyć bazę danych Sqlite3 przy użyciu luasql?

2 odpowiedź

Czy istnieje alternatywa Perl lub Lua dla Capistrano?

W przypadku wielu aplikacji internetowych potrzebuję czegoś takiego jak Capistrano, aby zautomatyzować wdrażanie. Wiem, że Capistrano może być używany do wdr...

12 odpowiedzi

Podziel ciąg w Lua?

Muszę dokonać prostego podziału ciągu, ale nie wydaje się, aby istniała jakaś funkcja, a ręczny sposób, który testowałem, nie działał. Jak bym to zrobił?

1 odpowiedź

Co oznacza skrót LUA?

1 odpowiedź

Lua 5.2 LUA_GLOBALSINDEX Alternative

Mam program, który osadza Lua i implementuje formę wyszukiwania leniwych funkcji.Sposób, w jaki działał w Lua 5.1, ilekroć symbol był niezdefiniowany, interp...

1 odpowiedź

Lua Wrapper dla C #? [Zamknięte]

Szukam osadzenia Lua w mojej aplikacji C # i myślałem, że istnieje luka wokół API lua dla C #, ale nie pamiętam, co to jest. Czy ktoś może wskazać mi kierunek?

5 odpowiedzi

Rzucanie między void * a wskaźnikiem do funkcji członka

3 odpowiedź

Generowanie jednolitych liczb losowych w Lua

Pracuję nad programowaniem łańcucha Markowa w Lua, a jednym z jego elementów jest jednolite generowanie liczb losowych. Oto uproszczony przykład ilustrujący ...

2 odpowiedź

Narzędzie do strzępienia dla Lua [zamknięte]

Niedawno zacząłem robić małą Lua na mod Minecraft, Computer Craft. Zawsze byłem uzależniony od javascript, a narzędziem, które uznałem za najbardziej przydat...

1 odpowiedź

Limit czasu Lua https nie działa