Wyniki wyszukiwania dla "gregorian-calendar"

5 odpowiedzi

Używanie GregorianCalendar z SimpleDateFormat

Tak więc przeszukiwałem mój mózg nad tym (powinno być) prostym ćwiczeniem, aby program zamienił ciąg znaków na obiekt GregorianCalendar, sformatował go i zwr...

3 odpowiedź

Konwertuj datę między java i .net - 2 dni wolne

2 odpowiedź

Tworzenie zegara cyfrowego w Javie

Tworzę zegar cyfrowy dla projektu i mam cztery klasy:

3 odpowiedź

jak przekonwertować typ dateTime na kalendarz gregorian

Dostaję czas w łańcuchu jak ten „2011-02-27T10: 03: 33.099-06: 00”, który jest typu xml dateTime. Mam także strefę czasową typu TimeZone. Jak należy przekonw...

5 odpowiedzi

konwertowanie gregoriańskiego na datę hijri

Chcę przekonwertować datę gregoriańską na hijri (islamską) i potrzebuję klasy java do tej konwersji. Chcę nadać mu datę gregoriańską w formacie „rrrr / mm / ...

3 odpowiedź

Kalendarz gregoriański Java zwraca zły miesiąc

5 odpowiedzi

Określ format daty w XMLGregorianCalendar

Chcę użyć daty w

6 odpowiedzi

Uzyskanie bieżącego roku i miesiąca skutkujące dziwnymi wynikami

3 odpowiedź

Wyświetlanie dwóch ostatnich cyfr bieżącego roku w Javie

Jak mogę wyświetlić tylko dwie ostatnie cyfry bieżącego roku bez użycia algorytmów podciągów lub bibliotek innych firm?Próbowałem poniższej metody i podał cz...

2 odpowiedź

Jak przekonwertować 2 daty jedna w BST (bieżąca data), a druga w GMT, aby można było porównać datę przed i po metodach?

Jak przekonwertować 2 daty, jedną w BST (bieżąca data) i drugą w GMT, aby można je było porównać za pomocą daty kalendarzowej przed () i po () metodach? Nie ...