Czy istnieje sposób na zastosowanie limitu znaków w funkcji wp_editor?

Próbuję dowiedzieć się, jak połączyć ten kod w polu zasobów na formularzu przedniego zgłoszenia, ale muszę go ograniczyć do określonej liczby znaków.

<?php wp_editor( get_option('resource'), 'resource', array('textarea_name' => 'resource', 'class'=>'requiredField', 'textarea_rows'=>'6','id'=>'resource' ,'onkeyup'=>'countChar(this)','media_buttons' => false)  );?><?php if(isset($_POST['resource'])) { if(function_exists('stripslashes')) { echo stripslashes($_POST['resource']); } else { echo $_POST['resource']; } } ?>

Ten kod sprawdza, czy pole jest puste:

<?php if(isset($_POST['resource'])) { if(function_exists('stripslashes')) { echo stripslashes($_POST['resource']); } else { echo $_POST['resource']; } } ?>

Jak mogę sprawić, żeby to sprawdzić wewnątrz funkcji wp_editor? Potrzebuję tego, aby umożliwić i uprościć HTML wewnątrz pola zasobów dla użytkowników ...

Jest to funkcja javascript, której używam ('onkeyup' => 'countChar (this)') wewnątrz, ale nie działa.

Oto upadam?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion