Wyniki wyszukiwania dla "hierarchical-clustering"

2 odpowiedź

Użyj Distance Matrix w scipy.cluster.hierarchy.linkage ()?

Mam macierz odległości n * n

1 odpowiedź

Przycinanie dendrogramu w scipy (hierarchiczne grupowanie)

5 odpowiedzi

jak utworzyć mapę cieplną ze stałym zewnętrznym klastrem hierarchicznym

Mam dane macierzowe i chcę je wizualizować za pomocą mapy termicznej. Rzędy są gatunkami, więc chcę wizualizować drzewo filogenetyczne na bokach rzędów i zmi...

1 odpowiedź

Cięcie dendrogramu na n drzew z minimalnym rozmiarem klastra w R

Próbuję użyć klastra wynajemcarchical (w szczególności