Wyniki wyszukiwania dla "contacts"

2 odpowiedź

Android jak wysłać wiele kontaktów jest dołączony w pojedynczym pliku .vcf i wysłany do poczty?

2 odpowiedź

Jak powiedzieć ABPeoplePickerNavigationController, aby wyświetlić tylko kontakty, które mają adres e-mail?

Chcę, aby moi użytkownicy wypełniali pole e-mail, wybierając adres e-mail kontaktu z ich książek adresowych. Nie chcę, aby przewijali wszystkie kontakty, któ...

9 odpowiedzi

wyodrębnij kod kraju z numeru telefonu komórkowego

Mam listę numerów komórkowych z kodem kraju, np. „919638095998”. Odniosłem się dolibphonenumber przykład google ale także w tym pierwszym przypadku musimy po...

12 odpowiedzi

Programowo żądaj dostępu do kontaktów

Od czasu aktualizacji do iOS 6 zauważyłem, że mój kod do dodawania kontaktu do książki adresowej iPhone'a już nie działa. Uważam, że jest to problem zwią...

2 odpowiedź

Pobierz lokalne kontakty z książki telefonicznej Tylko z karty SIM Android

2 odpowiedź

Odzyskaj domyślny system Android Kontakt

3 odpowiedź

Projekt bazy danych - wiele „informacji kontaktowych” dla różnych tabel

Mam bazę danych z tabelami „osoba”, „firma”, „sklep” itp. Wiele z tych tabel musi zawierać „informacje kontaktowe”. Zapytano o możliwość zaprojektowania tego...

3 odpowiedź

Uzyskaj dostęp do kontaktów i uzyskaj adres e-mail

Mam fragment kodu umożliwiający dostęp do kontaktów. Gdy użytkownik kliknie przycisk, lista kontaktów zostanie otwarta, a użytkownik może wybrać osobę z kont...

1 odpowiedź

SQLiteException Nie można przekonwertować BLOB na ciąg, gdy kontakt ma zdjęcie. Android

9 odpowiedzi

Jak czytać kontakty na Androida 2.0

Pracuję nad Androidem 2.0 i próbuję otrzymać listę wszystkich kontaktów.Odandroid.provider.Contacts.People jest przestarzały, muszę użyćandroid.provider.Cont...