Wyniki wyszukiwania dla "java-native-interface"

6 odpowiedzi

Jak uzyskać listę bibliotek JNI, które są ładowane?

Co mówi temat, czy w Javie jest sposób na uzyskanie listy wszystkich rodzimych bibliotek JNI, które zostały załadowane w danym momencie?

3 odpowiedź

Dodanie biblioteki JNI do lokalnego repozytorium Maven

13 odpowiedzi

java.lang.UnsatisfiedLinkError no *****. dll w java.library.path

Jak mogę załadować niestandardowy plik DLL w mojej aplikacji internetowej? Próbowałem postępować zgodnie z zasadami, ale nie udało mi się.skopiowałem wszystk...

1 odpowiedź

Prostota wykonywania Java z C ++

Podstawowe informacje: Jestem przyzwyczajony do programowania w Javie i wiem, jak używać Eclipse i Visual Studio.Ostateczny cel: aby utworzyć GUI, najlepiej ...

2 odpowiedź

Pobieranie tablicy bajtów o nieznanej długości z magazynu Java

6 odpowiedzi

Debugowanie kodu NDK C / C ++ na Androida w Eclipse - punkty przerwania nie są trafiane

Pobrałem pakiet Android SDK dla systemu Linux i Android NDK. ADT został zainstalowany, zainstalowałem CDT.Stworzyłem projekt na Androida i dodałem natywną ob...

2 odpowiedź

Android - łącz dwa filmy

1 odpowiedź

Wywołanie głównej metody z JNI kończy się niepowodzeniem

Stworzyłem klasę C ++, która ma wywoływać

4 odpowiedź

Problemy z odlewaniem / ładowaniem klas Java

6 odpowiedzi

Jak debugować błąd java system.loadlibrary w Linuksie?

Mam program Java, który wywołuje kod C przez JNI, który próbuję uruchomić na Linuksie. Kod zewnętrzny składa się z dwóch plików .so: jednego dla powiązań JNI...