Wyniki wyszukiwania dla "class"

4 odpowiedź

JavaScript: Twórz i niszcz instancję klasy za pomocą metody klasy

Próbuję dowiedzieć się, jak usunąć obiekt za pomocą metody klasy. Chciałbym móc utworzyć klasę, która ma metodę niszczenia, która uwalnia obiekt z pamięci. J...

4 odpowiedź

Java: Używanie actionlistener do wywołania funkcji w innej klasie obiektu z tej klasy

2 odpowiedź

Słownik z zajęciami?

Czy w Pythonie można utworzyć instancję klasy za pomocą słownika?

3 odpowiedź

Proste przekazywanie zmiennych między klasami w Xcode

4 odpowiedź

PHP Simple HTML DOM Parser: Wybierz tylko DIV z wieloma klasami

Szukałem jak szalony i nie znalazłem rozwiązania. Problem jest prosty.Powiedzmy, że mam 3 DIVy:

1 odpowiedź

Jak rozpocząć tworzenie własnych klas z Delphi?

Zamieściłempytanie kilka dni temu, a odpowiedzi kazały mi tworzyć własne klasy.Jestem programistą ze starej szkoły od czasów sprzed OOP, moje programowanie j...

1 odpowiedź

Odniesienie do czasu połączenia zostało usunięte [duplikat]

1 odpowiedź

dlaczego (obiekt) NULL lub nowy stdClass IN funkcja php?

5 odpowiedzi

Dynamiczne wybieranie klasy do dziedziczenia

5 odpowiedzi

licznik statyczny w c ++

Próbuję stworzyć