Wyniki wyszukiwania dla "class"

5 odpowiedzi

Nie można uzyskać paska akcji w klasie fragmentów

Mam aktywność z trzema klasami fragmentów w środku. Pojawia się błąd podczas próby zmiany tytułu paska akcji od wewnątrz. Jeśli próbuję uczynić klasy tylko p...

3 odpowiedź

Jak mogę dodać klasę „Wybrane” na podstawie adresu URL za pomocą jQuery?

2 odpowiedź

Android - słuchacz zdarzeń

Mam nadzieję, że to będzie proste pytanie. Mam główne działanie, w tym działaniu tworzę instancję jakiejś klasy. Jak wysłać jakieś wydarzenie z jednej klasy ...

7 odpowiedzi

.class vs .java

1 odpowiedź

Dlaczego klasy zewnętrzne nie są statyczne w Javie? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Dlaczego nie możesz zadeklarować klasy jako statycznej w Javie? 14 odpowiedziW Javie klasa zewnętrzna może być publiczna, k...

6 odpowiedzi

Jedna długa klasa lub wiele krótszych klas?

Czy w PHP istnieje jakikolwiek wpływ na wydajność używania jednej długiej klasy z wieloma funkcjami? Czy też wskazane jest używanie wielu małych klas i wywoł...

3 odpowiedź

Python Class Inheritance AttributeError - dlaczego? jak naprawić?

3 odpowiedź

Rozszerzanie lub dodawanie nowych klas w środowisku wykonawczym w Javie

5 odpowiedzi

Uzyskanie klasy według jej nazwy

Jeśli w mojej aplikacji mam klasę aktywności o nazwie TestActivity, czy istnieje sposób na uzyskanie jej klasy według nazwy, jak w tym przykładzie:

3 odpowiedź

Jak załadować klasy w czasie wykonywania z folderu lub pliku JAR?