Wyniki wyszukiwania dla "code-signing"

24 odpowiedź

/ usr / bin / codesign nie powiodło się z kodem wyjścia 1

2 odpowiedź

OS X 10.8 Gatekeeper i aplety Java

W nowej wersji OS X 10.8 Gatekeeper wyświetli następujące ostrzeżenie, gdy spróbujesz uruchomić podpisany aplet Java:Aplet został podpisany ważnym certyfikat...

1 odpowiedź

Zwracanie zadania MSBuild SignFile MSB3481: Nie można znaleźć certyfikatu podpisującego

Niedawno dostałem nowy certyfikat podpisywania kodu. Używam zadania SignFile MSBuild do podpisania manifestu aplikacji. Z jakiegoś powodu zadanie powraca:

21 odpowiedzi

Kod X 5: Błędy uprawnienia do podpisywania kodu

Zbudowałem nową aplikację, która będzie obsługiwać IOS 7. Dostałem nowy GM XCode 5 i próbowałem podpisać swoje aplikacje za pomocą mojego nowego profilu udos...

4 odpowiedź

Proces podpisywania kodu Windows i alternatywa dla MS signtool.exe?

6 odpowiedzi

Podpisywanie pliku jar z zaufanym certyfikatem do wdrożenia JWS

4 odpowiedź

MAS: Klucz prywatny do podpisywania kodu

Usunąłem wszystkie certyfikaty programistyczne i instalacyjne z portalu programistycznego, stworzyłem nowy CSR i wygenerowałem nowe certyfikaty aplikacji i i...

5 odpowiedzi

Jak ustawić niestandardowy magazyn kluczy do debugowania w eclipse dla Androida

Mam niestandardowy magazyn kluczy, którego używam do podpisywania apk. teraz chcę użyć tego samego magazynu kluczy do debugowania. kiedy idę do eclipse-> ...

29 odpowiedzi

Plik wykonywalny zostaje podpisany z nieprawidłowymi uprawnieniami w Xcode

1 odpowiedź

Dlaczego moja aplikacja z podpisem i kliknięciem mówi, że ma nieznanego wydawcę