Wyniki wyszukiwania dla "cllocationcoordinate2d"

4 odpowiedź

Jak uzyskać długie i długie współrzędne z ciągu adresu

mam

1 odpowiedź

Jak określić prawidłową wysokość dla MKMapCamera skupiając się na MKPolygon

Muszę dowiedzieć się, jak skonfigurować MKMapSnapshotterOptions, aby wykonać zdjęcie lotnicze / satelitarne związane z wielokątnym regionem Ziemi.Wypełnianie...