Wyniki wyszukiwania dla "leap-motion"

4 odpowiedź

Pisanie niestandardowego kodu dla programu PowerPoint za pomocą ruchu skokowego?

2 odpowiedź

Czy możliwe jest użycie nie-dotykowych zdarzeń bezdotykowych do interakcji z wykresem D3.js? Jeśli tak, jaki jest najskuteczniejszy sposób na to?

Zamiast używać myszy, używam Ruchu skokowego. Jest to urządzenie wykrywające ruch niż pozwala na używanie palców, dłoni i gestów zamiast myszy.Mam kod, który...