Błąd znaku kodu: tożsamość „iPhone Developer: x Xxxxx” nie pasuje do żadnej tożsamości w żadnym profilu

Otrzymuję ten błąd kompilacji, gdy tworzę projekt iPhone'a na moim urządzeniu:

 **Code Sign error: The identity 'iPhone Developer: x Xxxxx' doesn't match any identity in any profile**

Mój certyfikat podpisywania kodu rozwojowego wygasł, więc otrzymałem nowy. Po pierwszej próbie stworzyłem nowy CSR i otrzymałem wiadomość powyżej. Po raz drugi ponownie wykorzystałem mój oryginalny CSR i uzyskałem taki sam wynik. Inną dziwną rzeczą jest to, że nowy certyfikat ma dodatkowy ciąg z nawiasami po moim imieniu w „nazwie zwykłej”, gdy patrzę na niego za pomocą Keychain Access w ten sposób:

iPhone Developer: x Xxxxx **(3BDUAJYC9Q)**

`Mój oryginalny certyfikat tego nie miał.

I have Xcode Version 3.1.3
Component versions
Xcode IDE: 1191.0
Xcode Core: 1192.0
ToolSupport: 1186.0

Czy ktoś wie, jak to rozwiązać?

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion