Wyniki wyszukiwania dla "gcov"

4 odpowiedź

Czy istnieje aktywnie obsługiwany port lcov dla okien

3 odpowiedź

gcov nie generuje plików gcda

1 odpowiedź

Jak skonfigurować gcov do analizy pokrycia kodu w iPhone SDK?

2 odpowiedź

pokrycie kodem gcovr i Xcode 5 nie działa

Używam gcovr do generowania pokrycia kodu dla cobertury. Wszystko działało dobrze z xcode 4.6. Teraz zaktualizowałem do xcode5 i wszystko, co otrzymałem, to ...