Wyniki wyszukiwania dla "three.js"

2 odpowiedź

Odmowa obciążenia obrazu źródłowego na obrazie lokalnym za pomocą THREE.js w Chrome

Używam THREE.js i otrzymuję ten błąd w konsoli programisty:

2 odpowiedź

Jak uzyskać globalną / światową pozycję obiektu podrzędnego?

Jak uzyskać globalną pozycję Object3D w innym Object3D?Ustawiać:

3 odpowiedź

Jak renderować three.js w node.js?

Jak renderować kod three.js w node.js?Chciałbym wyeksportować z blendera, a następnie otworzyć eksport przez

2 odpowiedź

TRZY JS TextureLoader

Próbuję dodać teksturę do modelu, który przekonwertowałem na json i zaimportowałem z 3ds Max. Szukałem, ale nie znalazłem żadnego kodu online, który stosuje ...

1 odpowiedź

Eksportowanie sceny Threejs do formatu Obj

4 odpowiedź

Jak dopasować aparat do obiektu

Używając three.js mam następujące.Scena zawierająca kilka instancji Object3DKilka predefiniowanych pozycji Vector3 kameryDynamiczna szerokość / wysokość płót...

1 odpowiedź

Kostka Three.js o różnej fakturze na każdej twarzy

Próbuję utworzyć kostkę three.js z różnymi teksturami na każdej twarzy.Zasadniczo kostka do gry. To jest w moim środowisku piaskownicy, więc powinienem po pr...

2 odpowiedź

Jak animować Camera.lookAt za pomocą Three JS

1 odpowiedź

Jak używać shadera SSAO three.js?

Próbuję renderować scenę za pomocą shadera postprodukcyjnego SSAO. Nie ma żadnych błędów, ale nie widzę żadnej różnicy między sceną renderowaną z i bez przep...

1 odpowiedź

Three.js - Uncaught TypeError: undefined nie jest funkcją