Wyniki wyszukiwania dla "nsurlrequest"

5 odpowiedzi

Obsługa NSURLRequest z limitem czasu podczas używania delegata

Korzystam z NSMutableURLRequest, aby połączyć się z witryną internetową, aby uzyskać odpowiedź JSON. Robię to, generując żądanie, a następnie używając NSURLC...

1 odpowiedź

Korzystanie z AFNetworking i podstawowego uwierzytelniania HTTP

Poniższy kod pomyślnie łączy się z moim interfejsem API Ruby on Rails i zwraca JSON przy użyciu AFNetworking. Co muszę zrobić, aby to edytować, aby przekazać...

4 odpowiedź

typ zawartości pliku zip dla żądania http [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:.rar, .zip pliki Typ MIME 5 odpowiedziWysyłam plik zip na serwer za pośrednictwem HTTPREQUEST, jaki powinien być typ zawart...

3 odpowiedź

NSURLRequest Timeout IOS

2 odpowiedź

Jak wstawić informacje nagłówka do adresu URL MPMoviePlayerController?

Muszę zaimplementować usługę strumieniowania wideo za pomocą protokołu http. Wiem, jak ustawić url w MPMoviePlayerController i jak ustawić headerField w NSMu...

1 odpowiedź

Skąd wiem, że dane księgowania są poprawne

3 odpowiedź

iOS każde ciało wie, jak dodać proxy do NSURLRequest?

Konfiguruję przeglądarkę internetową, ale muszę załadować zawartość przeglądarki internetowej za pomocą serwera proxy. Każdy z was wie, jak mogę zaimplemento...

1 odpowiedź

Jak wysłać żądanie GEt do PHP w iOS

Cześć Mam problem z wysyłaniem żądania GET do PHP, ten sam PHP działa dobrze, gdy uruchamia się go w przeglądarce internetowej, tutaj jest fragment kodu PHP ...

2 odpowiedź

Usługa HTTPS nie działa

Chcę się zalogować za pomocą usługi internetowej.Moja strona jest oparta na https. Używam następującego samouczka.

2 odpowiedź

NSURLRequest Prześlij wiele plików

Próbuję przesłać wiele plików na serwer za pomocą