Wyniki wyszukiwania dla "boxplot"

2 odpowiedź

Najlepszy sposób na generowanie wykresów dzień po tygodniu z przedziałów czasowych Pandas

1 odpowiedź

Generuj boxgot ggplot2 w różnych kolorach dla wielu grup

Jestem całkiem nowy w R i ggplot.Próbuję wygenerować boxplot posortowany według dwóch zmiennych. W moim przypadku gatunki i eksperyment. Co udało mi się zdob...

1 odpowiedź

Dodaj kolor do wykresu - błąd „Ciągła wartość dostarczana do dyskretnej skali”

Prawdopodobnie istnieje bardzo łatwe rozwiązanie mojego problemu, ale nie mogłem znaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi w Internecie.Za pomocą następującego p...

2 odpowiedź

NA są wykreślane w polu ggplot2

Próbuję wykreślić v. Prosty boxplot w ggplot2. Mam bogactwo gatunkowe vs. klasa landuse. W moich danych mam jednak 2 NA. Z jakiegoś dziwnego powodu są wykreś...

2 odpowiedź

Usuń wąsy w pudełku-wąsatym wykresie

6 odpowiedzi

matplotlib: Groupplots

Czy istnieje sposób grupowania wątków pudełkowych w matplotlib?Załóżmy, że mamy trzy grupy „A”, „B” i „C”, a dla każdego chcemy utworzyć pole wyboru dla „jab...

1 odpowiedź

Zrób boxplot bez wąsów

Zrobiłem wykresy pudełkowe dla wartości początkowych trzech różnych grup, używając funkcji box-plot w R, tak:

1 odpowiedź

ggplot - Dodaj linię regresji na wykresie ramkowym z podzieloną (nieciągłą) osią x

5 odpowiedzi

Wykreśl wiele wykresów na jednym wykresie

Zapisałem moje dane jako

5 odpowiedzi

Umieść gwiazdy na wykresach ggplot i wykresach pudełkowych - aby wskazać poziom istotności (wartość p)