Wyniki wyszukiwania dla "label"

3 odpowiedź

Jak poprawić umieszczanie etykiet na wykresie rozproszenia matplotlib (kod, algorytm, wskazówki)?

Używam matplotlib do wykreślania wykresu punktowego:I oznacz bańkę za pomocą przezroczystego pudełka zgodnie z napiwkiemmatplotlib: jak automatycznie dodawać...

3 odpowiedź

Jak zmienić tekst etykiety?

Próbuję zmienić tekst etykiety, ale nic nie działa

3 odpowiedź

d3 Etykietowanie węzłów

Używam przykładowego kodu zten projekt d3 aby dowiedzieć się, jak wyświetlać wykresy d3, i nie wydaje mi się, aby tekst pojawiał się pośrodku kręgów (podobni...

3 odpowiedź

MBProgressHUD, aby wyświetlić tekst etykiety w więcej niż jednej linii

Cześć, mam MBProgressHUD na moim ekranie iPada. Działa idealnie dobrze. Ale chcę zmienić etykietę, aby była wyświetlana w trzech wierszach

6 odpowiedzi

JavaFX - umożliwia automatyczne przewijanie ScrollPane

6 odpowiedzi

Rozwój drukowania etykiet za pomocą b-pac SDK w aplikacji C #

Rozwijam aAplikacja C # systemu POS w Visual Studio 2012 RC. Muszę wydrukować sprzedaż na drukarce etykiet za pomocąDrukarka etykiet Brothers P-Touch QL-500....

5 odpowiedzi

GetLastWriteTime wraca 12/31/1600 19:00

Używam następującego kodu do zapisania daty modyfikacji książki telefonicznej na etykiecie

1 odpowiedź

Cel h: outputLabel i jego atrybut „for”

Oto wyciąg z

2 odpowiedź

jak ustawić etykietę i linię tego samego koloru w gnuplot

Bardzo proste rzeczy. Chcę, aby funkcja, powiedzmy funkcja f, została wykreślona z określonym kolorem. Chcę także fragment etykiety z napisem „funkcja f kolo...

2 odpowiedź

Nie można zdefiniować długości etykiety - ZPL (RW 220)