Wyniki wyszukiwania dla "asp.net"

2 odpowiedź

Jak zarządzać elementami DOM

Zaimplementowałem przewijanie nieskończone (tzn. Ładuj rekordy, gdy pasek przewijania osiąga dno div). Działa dobrze, ale po załadowaniu zbyt wielu rekordów ...

2 odpowiedź

RestSharp nie deserializujący JSON Object List, zawsze Null

Mam problem z deserializacją treści powrotu do moich klas w RestSharp. Ze wszystkich moich poszukiwań wydaje się, że robię to poprawnie. Wolałbym raczej użyć...

4 odpowiedź

DateTime.Parse („2012-09-30T23: 00: 00.0000000Z”) zawsze konwertuje do DateTimeKind.Local

Chcę przeanalizować ciąg reprezentujący DateTime w formacie UTC.Moja reprezentacja ciągu zawiera specyfikację czasu Zulu, która powinna wskazywać, że ciąg re...

5 odpowiedzi

Konwertuj dziwny format daty na krótki DateTime

Mam ciąg daty, zwracany z selektora datetime ExtJS, który wygląda tak:

1 odpowiedź

Jak uzyskać panel aktualizacji Id, który inicjuje żądanie w javascript

1 odpowiedź

ASP.NET MVC DefaultModelBinder z zagnieżdżonymi listami

Mam widok z tabelą reprezentującą grafik pracownika. Dni na górze, projekty z boku, z każdym dniem / przecięciem projektu zawierającym dwie wartości dla godz...

3 odpowiedź

Wybór ASP.NET MVC i ORM

Przygotowujemy się do rozpoczęcia przebudowy dużej, wewnętrznej aplikacji korporacyjnej. Zdecydowaliśmy się użyć ASP.NET MVC, ale rozważamy, które mapowanie ...

2 odpowiedź

Sztucznie zapełnij obiekt HttpContext w aplikacji konsoli

1 odpowiedź

Inny dokument domyślny dla aplikacji podrzędnej IIS

Mam witrynę IIS z uruchomioną witryną ASP.NET, ale pod nią działa wiele aplikacji (katalog wirtualny z zasadniczo oddzielnymi pulami aplikacji).Cóż - potrzeb...

1 odpowiedź

Jaki jest cel FormsAuthenticationTicket jest własnością Właściwą?

Staram się nakręcić głowę do celu