Wyniki wyszukiwania dla "language-binding"

3 odpowiedź

ctypes zwracają ciąg znaków z funkcji c

1 odpowiedź

Iterowanie nad std :: map w PHP z SWIG

Używam SWIG do zawijania funkcji, która zwraca