Wyniki wyszukiwania dla "textwrapping"

1 odpowiedź

Zawijanie tekstu TextBlock w GridViewColumn.CellTemplate nie działa

Mam problemy z uruchomieniem TextWrapping w tym przykładzie. Czy ktoś widzi, co tu złego robię?

3 odpowiedź

WPF toolkit owijanie tekstu komórki datagrid

Moje kolumny datagrid WPF mają stałą szerokość, co oznacza, że ​​długi tekst w wierszach jest odcięty. Jak mogę zawinąć tekst?

1 odpowiedź

Czy jest jakiś sposób, aby vim automatycznie zawijał łańcuchy Pythona przy 79 znakach?

znalazłem toodpowiedź o zawijaniu łańcuchów za pomocą parens niezwykle przydatne, ale czy Vim może w jakiś sposób to zrobić automatycznie? Chcę być w łańcuch...

1 odpowiedź

jak wyłączyć zawijanie tekstu wokół pola wyboru

Jak mogę zapobiec zawijaniu tekstu wokół pola wyboru? Muszę wyrównać tekst po polu wyboru, a nie pod nim. Wiem, że nie jestem pierwszą osobą, która pyta, ale...

2 odpowiedź

Zawijanie tekstu w UITextView wokół UIImage BEZ CoreText

6 odpowiedzi

jak obsługiwać długi tekst w kontrolce dropdownlist w ASP.NET [duplikat]

Możliwy duplikat:Zalecenia dotyczące rozwijanych elementów menu, które są zbyt szerokie?Mam listę rozwijaną, która jest wypełniana przez bazę danych. Pole wa...

3 odpowiedź

Android Horizontal LinearLayout - Wrap Elements

Mam poziomy układ liniowy zawierający dynamicznie generowane recenzje tekstowe, problem, który napotykam, polega na tym, że przeglądy tekstu są ściśnięte (pa...

1 odpowiedź

Zawijanie tekstu w C na drukarce termicznej Mini

6 odpowiedzi

CSS, aby zatrzymać zawijanie tekstu pod obrazem

Mam następujący znacznik:

6 odpowiedzi

Jak automatycznie dostosować rozmiar tekstu w wielowierszowym widoku tekstowym zgodnie z maksymalnymi wymiarami widoku?

Szukałem sposobu automatycznego dopasowania tekstu w widoku tekstowym. Dzięki moim poszukiwaniom znalazłem wiele rozwiązań, takich jak:FontFitTextViewAutoRes...