Wyniki wyszukiwania dla "gitattributes"

1 odpowiedź

Problemy z git resetowaniem - po dodaniu .gitattribute - lokalne zmiany, których nie powinno tam być

4 odpowiedź

Jak znormalizować końcówki linii drzewa roboczego w Git?

Sklonowałem repozytorium, które miało niespójne zakończenia linii. Dodałem

2 odpowiedź

.gitattributes z unsetem core.autocrlf

Mam plik .gitattributes w moim repozytorium, który wygląda tak

2 odpowiedź

końcówki linii git: wydaje się, że renormalize nie sprawdza poprawnych końców linii