Wyniki wyszukiwania dla "uipageviewcontroller"

1 odpowiedź

Zachowaj poprzednie strony w UIPageViewController

Chcę więc stworzyć interfejs jak na powyższym obrazku (jest to migawka z aplikacji mozaikowej). Po włączeniu strony jest to rodzaj zachowań.Inaczej jest z ty...

2 odpowiedź

klasa uipageviewcontroller zawiesza się przy ustawianiu więcej niż jednego kontrolera widoku

Moja aplikacja ulega awarii, gdy w aplikacji ustawię więcej niż jeden kontroler widoku, jak poniżej.

4 odpowiedź

Ukryj punkty z UIPageViewController

1 odpowiedź

Jak zaimplementować UIPageViewController z UIScrollView?

1 odpowiedź

UIPageviewController - Zmiana z trybu dwu stronicowego na tryb jednej strony bez zmiany orientacji

1 odpowiedź

Kierunek UIPageViewController tylko do przodu

Celem jest stworzenie kontrolera UIPageViewController, który może nawigować tylko do przodu. Używam źródła danych, aby dostarczyć zawartość dla UIPageViewCon...

5 odpowiedzi

UIPageViewController - jak mogę przejść do określonego numeru strony?

5 odpowiedzi

UIPageViewController ulega awarii w przypadku zbyt szybkiego przerzucenia podczas niskiej pamięci

Miałem pewne problemy z pamięcią ze względu na szablon Xcode'a dla UIPageViewController, który buforował wszystkie dane strony, więc zmieniłem go tak, ab...

0 odpowiedzi

Czytnik epub do obsługi dużego pliku html

Tworzę czytnik epub na platformie IOS. Zasadniczo używa UIWebview do wyświetlania plików epub, czytam kod Aepubreadera open source i stwierdzam, że jest bard...

5 odpowiedzi

Przeciek pamięci UIPageViewController

Wydaje się, że UIPageViewController trzyma kontroler początkowego widoku treści na zawsze. Na przykład: