Wyniki wyszukiwania dla "ie8-compatibility-mode"

2 odpowiedź

jQuery sprawdza poprawność i wymaga sprawdzania poprawności IE10 w trybie zgodności z IE7 / IE8

1 odpowiedź

Wymuś tryb dokumentu = Standardy IE8

Mam więc problemy z ustawieniem IE8 na domyślny tryb dokumentu IE7, ponieważ nasz intranet jest skonfigurowany.Używam narzędzi dev IE do ustawienia plus troc...

4 odpowiedź

Jak sprawić, by Internet Explorer 8 obsługiwał nth child () element CSS?

Chcę nadać efekt pasków zebry moim rzędom tabeli. We wszystkich innych przeglądarkach można to zrobić za pomocą n-tego elementu potomnego CSS. Ale chcę to zr...

1 odpowiedź

IE9 nie dba o metatag „X-UA-Compatible”