Wyniki wyszukiwania dla "netcdf"

2 odpowiedź

Tworzenie wielowymiarowego NetCDF w R

Próbuję utworzyć wielowymiarowy plik NetCDF przy użyciu pakietu Rncdf. Pracuję z klimatycznymi obserwacjami dziennymi dla zestawu 1500 punktów, liczba obserw...

2 odpowiedź

Jak pobrać podzbiór z pliku netCDF, używając granic szerokości / długości geograficznej w R

2 odpowiedź

Jak wyodrębnić nazwy zmiennych z pliku netCDF w R?

Piszę funkcję w R, aby wyodrębnić niektóre dane modelowania jakości powietrza z plików netCDF. Mam zainstalowany pakiet „ncdf”.Aby umożliwić innym użytkownik...

3 odpowiedź

Szybszy odczyt szeregów czasowych z netCDF?

3 odpowiedź

jak zainstalować pakiety R „RNetCDF” i „ncdf” na Ubuntu?

Chciałbym użyć pakietów R RNetCDF i ncdf w Ubuntu.Kiedy próbuję

3 odpowiedź

Zmienna z pliku netcdf wychodzi obrócona

Pobrałem plik nc z

3 odpowiedź

Pętla przez pliki netcdf i uruchamianie obliczeń - Python lub R

To jest mój pierwszy raz, kiedy korzystam z netCDF i staram się owinąć głowę wokół niego.Mam wiele plików netcdf w wersji 3 (NOAA NARR air.2m dzienne średnie...