Wyniki wyszukiwania dla "blur"

14 odpowiedzi

Jak zastosować filtr rozmycia CSS 3 do obrazu tła

Mam plik JPEG, którego używam jako obrazu tła dla strony wyszukiwania, i używam CSS, aby go ustawić, ponieważ pracuję wewnątrzBackbone.js konteksty:

2 odpowiedź

używając div do rozmycia obrazu za nim? [duplikować]

1 odpowiedź

Przekazywanie tablicy do rsForEach w Compute Renderscript

Odkryłem, że w RenderScript brakuje dobrej dokumentacji, co wiem,

3 odpowiedź

Rysowanie Androida z rozmyciem

3 odpowiedź

Jak mogę zmusić ng-click do przejęcia pierwszeństwa przed zdarzeniem ng-blur?

Kiedy klikam przycisk zapisywania, uruchamia zdarzenie ng-blur, jak mogę zamiast tego uruchomić zdarzenie button ng-click? Nadal chcę, aby zdarzenie ng-blur ...

4 odpowiedź

Rozmycie tła za AlertDialog

Jak wiemy z API 14, poniższa plama została wycofana

4 odpowiedź

Rozmycie CSS na obrazie tła, ale nie na treści

5 odpowiedzi

Treść rozmycia CSS3 / HTML 5 / PNG za elementem

Usiłuję rozmyć zawartość za nagłówkiem o stałej pozycji, aby zawartość znajdująca się za nim zawierała zwoje użytkownika, gdy jest za nim.Zrobiłem to z prost...

3 odpowiedź

Filtr rozmycia CSS nie działa w Firefoksie i IE 10, jakiekolwiek alternatywy?

Używam tego kodu CSS dla

1 odpowiedź

Jquery mobile 1.4 na iOS stałe elementy w dolnej części strony ukrywają tekst wejściowy na fokusie