Wyniki wyszukiwania dla "orm"

1 odpowiedź

Schemat bazy danych FuelPHP ORM dla i18n, opinie / sugestie

Chociaż to pytanie może byćpodobny do wiele inni, Chciałbym zapytać o opinie / sugestie dotyczące najlepszego podejścia do specyfiki i18n w FuelPHP.Oto co ma...

11 odpowiedzi

Kiedy i dlaczego jednostki JPA powinny implementować interfejs Serializable?

3 odpowiedź

Wykonaj kwerendę „MEMBER OF” dla pól „ElementCollection” w JP-QL (JPA 2.0)

6 odpowiedzi

Nie można zatrzymać hibernacji z zapisu dziennika do konsoli (log4j.properties jest w porządku)

2 odpowiedź

Tabela JPA z 2 polami klucza podstawowego

Mam tabelę, która zawiera tylko 2 pola. Tabela ma złożony PK utworzony przez te dwa pola.Podczas używania Netbeansa do tworzenia fasoli encji z bazy danych, ...

2 odpowiedź

SQLAlchemy: Tabela relacji z złożonym kluczem podstawowym

3 odpowiedź

transakcja kohana z orm

3 odpowiedź

Dapper i SQL Injections

2 odpowiedź

nowy obiekt został znaleziony przez relację, która nie była oznaczona kaskadą PERSIST

1 odpowiedź

Hibernate Transakcja tylko do odczytu

Hibernacjadocs pokaż ten przykład: