Wyniki wyszukiwania dla "apache-httpcomponents"

1 odpowiedź

Apache HttpComponents: org.apache.http.client.ClientProtocolException

1 odpowiedź

PoolingHttpClientConnectionManager: Jak wykonywać żądania HTTP?

Obecnie próbuję zrobić wiele

2 odpowiedź

„ConnectionPoolTimeoutException” podczas iteracji obiektów w S3

3 odpowiedź

Problemy, w tym Apache HttpComponents w projekcie Android Gradle

Próbuję dołączyć httpmime do mojej aplikacji za pomocą pliku build.gradle i wszystko dobrze się kompiluje. Zamiast tego, gdy aplikacja próbuje faktycznie uży...

14 odpowiedzi

Ignorowanie certyfikatu SSL w Apache HttpClient 4.3

Jak zignorować certyfikat SSL (zaufaj wszystkim) zaApache HttpClient 4.3?Wszystkie odpowiedzi, które znalazłem w SO, traktują poprzednie wersje, a API się zm...

2 odpowiedź

Przekroczono limit czasu żądania połączenia i połączenia