Przekazywanie REINSTALLMODE do pliku MSI

Używam VisualStudio2005 i vdproj do stworzenia prostego pliku MSI. Muszę przekazać właściwość REINSTALLMODE po jej uruchomieniu.

Wiem, że można to zrobić za pomocą linii poleceń, tak:msiexec.exe /i foo.msi REINSTALLMODE=amus

Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się kliknąć bezpośrednio na msi (uruchomienie kreatora), właściwość nie zostanie przekazana. Czy można to zrobić za pomocą VS i vdproj?

Niektóre opcje, które zbadałem:

Kiedy tworzę MSI za pośrednictwem VS, tworzy on także plik setup.exe. Czy istnieje sposób, aby przekazać właściwość REINSTALLMODE przez to?Zainstalowałem Orca, co pozwala mi przeglądać / edytować tabelę właściwości MSI. Mogę to dodać w ten sposób, ale potem musiałbym go dodawać za każdym razem, gdy robię kompilację MSI.

Dzięki za każdą radę.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion