Wyniki wyszukiwania dla "windows-installer"

2 odpowiedź

CopyFiles za późno

Muszę skopiować pliki natychmiast po kliknięciu MSI. Używam funkcji CopyFiles w tej chwili, ale nie robi to wystarczająco szybko. Czy potrzebuję własnej akcj...

3 odpowiedź

Usuń klucz rejestru podczas odinstalowywania

Mam prostą aplikację C #, która pozwala użytkownikom określić, że powinna być (lub nie powinna być) uruchomiona w systemie Windows; robi to, ustawiając (lub ...

2 odpowiedź

Program C ++ potrzebuje skojarzenia plików

1 odpowiedź

Co to jest atrybut wix 'KeyPath'?

Czym jest WixKeyPath' atrybut? W szczególności, w jaki sposób odnosi się to do:

16 odpowiedzi

Instalacja aplikacji AppFabric nie powiodła się, ponieważ instalator MSI zwrócił kod błędu: 1603

Po ponownym zainstalowaniuAppFabric 1.1, Dlaczego otrzymuję ten błąd„Instalacja AppFabric nie powiodła się, ponieważ instalator MSI zwrócił kod błędu: 1603”....

2 odpowiedź

Jakie opcje instalatora są dostępne dla programu Visual Studio 2012 Express na komputer

Dlatego Microsoft wydał Visual Studio 2012 Express dla aplikacji na komputery stacjonarne. To świetnie, ale w jaki sposób można utworzyć instalator dla aplik...

3 odpowiedź

Ustaw podfunkcje, których domyślnie nie można zainstalować

6 odpowiedzi

VS2008 Setup Project: Odinstalowanie poprzedniego MSI

9 odpowiedzi

Jak przekazać inteligentny ekran na Win8 podczas instalacji podpisanej aplikacji?

3 odpowiedź

Określ katalog instalacyjny aplikacji innych firm

Mam aplikację, która jest używana na kilkuset komputerach w całej firmie i muszę zmodyfikować plik INI w katalogu instalacyjnym aplikacji. Użytkownicy mogą z...