Wyniki wyszukiwania dla "windows-installer"

3 odpowiedź

MSI nie działa z poziomu C #

Próbuję uruchomićMSI plik z C # za pomocą metody Proces.Start. Plik MSI jest w porządku, ponieważ mogę go normalnie uruchomić, ale gdy próbuję uruchomić plik...

9 odpowiedzi

Jak przekazać inteligentny ekran na Win8 podczas instalacji podpisanej aplikacji?

3 odpowiedź

Ustaw podfunkcje, których domyślnie nie można zainstalować

1 odpowiedź

sprawdź dostępność muteksu instalatora systemu Windows

4 odpowiedź

Jak napisać instalator, który sprawdza obsługę OpenGL?

Mamy przeglądarkę 3D, która korzysta z OpenGL, ale nasi klienci czasami narzekają, że „nie działa”. Podejrzewamy, że większość z tych problemów wynika z prób...

1 odpowiedź

Czy „Wszyscy” lub „Tylko ja” jest domyślną opcją pakietu Instalatora Windows?

Microsoft ma artykuł (http://support.microsoft.com/kb/835460), który wyjaśnia, jak użyć edytora bazy danych Orca, aby usunąć opcję „Wszyscy” i opcję „Tylko j...

3 odpowiedź

Jak wyświetlić listę zainstalowanego MSI z wiersza poleceń? [Zamknięte]

3 odpowiedź

Jak zainstalować InstallShield LE, aby automatycznie odinstalować istniejącą instalację?

czy to możliwe?Jedyne, co widzę, szukając, to przede wszystkim to, że muszę użyć narzędzi innych firm (np. Orca), aby pobrać identyfikatory GUID z moich istn...

2 odpowiedź

Jak mogę wykonać niestandardową akcję w WiX, która wykonuje się tylko podczas instalacji lub deinstalacji?

Mam dwie akcje niestandardowe, z których jedna chcę wykonać, gdy mój produkt jest zainstalowany, a druga, gdy jest odinstalowana.Moja akcja niestandardowa je...

3 odpowiedź

Określ katalog instalacyjny aplikacji innych firm

Mam aplikację, która jest używana na kilkuset komputerach w całej firmie i muszę zmodyfikować plik INI w katalogu instalacyjnym aplikacji. Użytkownicy mogą z...