Wyniki wyszukiwania dla "windows-installer"

6 odpowiedzi

Instalacja Visual Studio 2010 (dowolna edycja) instaluje tylko 2 pliki w katalogu nagłówków C ++

Zainstalowałem Visual Studio 2010 Premium na mojej stacji roboczej z systemem Windows 7. Po wczytaniu testowego projektu C ++ zauważyłem, że nie może zlokali...

4 odpowiedź

Dlaczego moje obrazy MSI wyglądają na uszkodzone podczas korzystania z WiX?

Ustawiam niestandardowy obraz banera i okna dialogowego dla mojegoWiX wygenerowane MSI.

1 odpowiedź

Jak obsługiwać kontrolki pola wyboru w instalatorze systemu Windows?

1 odpowiedź

Wix: Używanie KeyPath w komponentach, katalogach, plikach, rejestrze itp

Po przeczytaniuta odpowiedź w podejściu „jeden plik na komponent” podczas korzystania z WiX byłem ciekawy, jakie są najlepsze praktyki podczas używania

2 odpowiedź

Jak zainstalować .NET 4.5 z pakietem WiX?

9 odpowiedzi

Jak przekazać inteligentny ekran na Win8 podczas instalacji podpisanej aplikacji?

6 odpowiedzi

Jak zastąpić plik w instalatorze msi?

Chcę zastąpić pojedynczy plik wewnątrz msi. Jak to zrobić?

4 odpowiedź

Wersja docelowa systemu .NET Framework nie pasuje do warunku uruchomienia

3 odpowiedź

Jak debugować niestandardową aplikację bootstrap?

Używam pakietu Burn for MSIs. Używam Votive (Visual Studio) i własnego niestandardowego BA zamiast WiXBA. Próbowałem debugować niestandardowy BA używając

2 odpowiedź

CopyFiles za późno

Muszę skopiować pliki natychmiast po kliknięciu MSI. Używam funkcji CopyFiles w tej chwili, ale nie robi to wystarczająco szybko. Czy potrzebuję własnej akcj...