Niepowodzenie WiX CustomAction ExeCommand?

Mam wiersz polecenia, który chcę uruchomić podczas instalacji modułu scalającego (utworzonego przezWiX) z poniższym kodem.

<code><CustomAction
  Id='SetWebsiteProtocols'
  Execute='commit'
  Return='ignore'
  Impersonate="yes"
  FileKey='Web.config'
  ExeCommand='c:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe set app "Default Web Site/My Website" /enabledProtocols:http,net.tcp,net.pipe' />

<InstallExecuteSequence>
  <Custom Action="SetWebsiteProtocols" After="InstallFiles"/>
</InstallExecuteSequence>
</code>

Kiedy uruchomię polecenie w wierszu poleceń (w tej chwili zakodowane na stałe), działa dobrze. Jednak po uruchomieniu podczas instalacji kończy się niepowodzeniem. Włączenie rejestrowania pokazuje kod błędu 1721, ale googling, który nie zwraca nic interesującego.

Jak rozwiązać ten problem?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion