Wix: Używanie KeyPath w komponentach, katalogach, plikach, rejestrze itp

Po przeczytaniuta odpowiedź w podejściu „jeden plik na komponent” podczas korzystania z WiX byłem ciekawy, jakie są najlepsze praktyki podczas używaniaKeyPath przypisuj innym elementom, w tymComponent, Directory, Registry itd itd.

Interesuje mnie każda ogólna sugestia, ale oto kilka konkretnych pytań:

Jeśli mam pusty katalog, który instalator musi utworzyć, powinienem go ustawićKeyPath="yes" naDirectory lub jego rodzicaComponent? Co jeśli nie jest pusty?Jeśli plik maKeyPath="yes" czy w scenariuszu plik-na-komponent jest konieczne lub dobre praktyki, aby ustawić go na jego komponencie macierzystym?Czytałem gdzieś zamiast ustawieniaKeyPath w pliku należy użyć klucza rejestru dla każdego pliku i ustawićKeyPath="yes" na elemencie rejestru ... Czy to naprawdę prawda / konieczne?

Dzięki!

Edytuj # 1 - Wyjaśnienie dotyczące:Directory

Zdawałem sobie sprawę z tego, że katalog nie ma KeyPath, ale w moim pytaniu nie było wyraźne / szczegółowe. Głównie byłem ciekawy użycia KeyPath na komponencie, gdy trzeba utworzyć pusty katalog. Widzę, że KeyPath = „tak” jest w takim przypadku ustawiany na składniku macierzystym. Ale czy to wystarczy, aby instalator wykrył / naprawił brakujący pusty folder? Czy powinien być używany razem z wpisem do rejestru? Przykładowy fragment:

<code><Directory Id="LOGS" Name="Logs">
  <Component Id="LogsDir" Guid="*" KeyPath="yes">
    <CreateFolder Directory="LOGS" />
  </Component>
</Directory>
</code>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion