Wyniki wyszukiwania dla "textview"

1 odpowiedź

Elipsize nie działa poprawnie dla wielowierszowego TextView z dowolną maksymalną wysokością

3 odpowiedź

Jak mogę zrobić kilka klikalnych części tekstu w TextView

15 odpowiedzi

Automatyczne dopasowanie TextView dla Androida

tłoWiele razy musimy automatycznie dopasować czcionkę TextView do nadanych jej granic.ProblemNiestety, mimo że istnieje wiele wątków i postów (i sugerowanych...

3 odpowiedź

stwórz inny kolor

Próbuję utworzyć widok tekstowy z kolorem tekstu jako czarnym i przekreślonym jako czerwony, próbowałem użyć html, ale nie działa

2 odpowiedź

Indeks górny Android TextView

1 odpowiedź

uzasadnij tekst w widoku tekstowym nie działa poprawnie

6 odpowiedzi

Ustawienie Ellipsize na TextView zmniejsza linie wyświetlane o jeden (zamiast tylko elipsowania ostatniego)

kiedy używam

6 odpowiedzi

Jak automatycznie dostosować rozmiar tekstu w wielowierszowym widoku tekstowym zgodnie z maksymalnymi wymiarami widoku?

Szukałem sposobu automatycznego dopasowania tekstu w widoku tekstowym. Dzięki moim poszukiwaniom znalazłem wiele rozwiązań, takich jak:FontFitTextViewAutoRes...

17 odpowiedzi

Czy możliwe jest posiadanie wielu stylów wewnątrz TextView?

Czy można ustawić wiele stylów dla różnych fragmentów tekstu wewnątrz TextView?Na przykład ustawiam tekst w następujący sposób:

7 odpowiedzi

Umieszczanie widoku tekstowego na górze widoku obrazu w systemie Android

mam