Wyniki wyszukiwania dla "textview"

3 odpowiedź

Android: Dodawanie tekstu z tekstuWidok na pasek stanu

8 odpowiedzi

Czy istnieje sposób, aby zawsze ellipsize = „marquee” przewijać?

Chcę użyć efektu markizy na TextView, ale tekst jest przewijany tylko wtedy, gdy TextView staje się aktywny. To problem, ponieważ w moim przypadku nie może.J...

6 odpowiedzi

Ustawienie Ellipsize na TextView zmniejsza linie wyświetlane o jeden (zamiast tylko elipsowania ostatniego)

kiedy używam

3 odpowiedź

java.lang.ClassCastException: android.widget.LinearLayout nie może być rzutowany na android.widget.TextView

7 odpowiedzi

Ustaw czcionkę dla wszystkich textViews w aktywności?

Czy możliwe jest ustawienie czcionki dla wszystkich TextViews w działaniu? Mogę ustawić czcionkę dla pojedynczego textView używając:

3 odpowiedź

zapobiec niepożądanemu zawijaniu linii w TextView

4 odpowiedź

Indywidualne odstępy między wierszami dla każdej linii

Czy możliwe jest zdefiniowanie poszczególnych odstępów między wierszami dla każdej linii tekstu a

6 odpowiedzi

Jak automatycznie dostosować rozmiar tekstu w wielowierszowym widoku tekstowym zgodnie z maksymalnymi wymiarami widoku?

Szukałem sposobu automatycznego dopasowania tekstu w widoku tekstowym. Dzięki moim poszukiwaniom znalazłem wiele rozwiązań, takich jak:FontFitTextViewAutoRes...

9 odpowiedzi

Wiersze Android ListView w ScrollView nie są w pełni wyświetlane - przycięte

Napotkałem problem podczas osadzania ListView wewnątrz ScrollView, a przynajmniej tak się wydaje, że problem pochodzi. Element ListView jest dość prosty:

1 odpowiedź

Dlaczego tło TextView zmienia swój rozmiar?