Wyniki wyszukiwania dla "cjk"

3 odpowiedź

Dlaczego nie mogę pisać chińskich znaków w odpowiedziach HTTP?

Oto mój mały kod:

2 odpowiedź

Manipulowanie danymi utf8mb4 z MySQL z PHP

To prawdopodobnie coś prostego. Przysięgam, że szukałem odpowiedzi online i nie znalazłem jej. Ponieważ moja szczególna sprawa jest trochę nietypowa, w końcu...

2 odpowiedź

PHP wyświetlający chińskie znaki: SET NAMES 'utf8' nie działa

1 odpowiedź

Rysowanie wielojęzycznego tekstu za pomocą PIL

Mam problem z rysowaniem wielojęzycznego tekstu za pomocą PIL. Powiedzmy, że chcę narysować tekst - „ひ ら が な - Hiragana, 히라가나”. Ale funkcja ImageDraw.text ()...

4 odpowiedź

Wyrażenie Java dla obsługi Unicode?

Aby dopasować A do Z, użyjemy wyrażenia regularnego:[A-Za-z]Jak zezwolić wyrażeniu regularnemu na dopasowanie znaków utf8 wprowadzonych przez użytkownika? Na...

5 odpowiedzi

Jaki jest pełny zakres znaków chińskich w Unicode?

2 odpowiedź

Rozbicie słów w językach bez spacji między słowami (np. Azjatyckie)?

3 odpowiedź

Jak zachować język chiński lub inny język obcy tak, jak są, zamiast konwertować je na kody?

1 odpowiedź

Drukowanie Unicode na DRUKARCE w VB6

5 odpowiedzi

Wyjście pliku UTF-8 w R