Wyniki wyszukiwania dla "confirmation"

3 odpowiedź

MVC3 Actionlink z oknem potwierdzenia

Czy mogę wyświetlić wiadomość potwierdzającą dla

3 odpowiedź

Ekran zgody Google nie jest wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami

Zarejestrowałem aplikację internetową na cloud.google.com. „Identyfikator klienta OAuth 2.0” wygląda tak:Używam grails i wtyczki graal. W Config.groovy dodał...