Wyniki wyszukiwania dla "jdbc"

6 odpowiedzi

Wyjątek zestawu wyników - przed rozpoczęciem zestawu wyników

6 odpowiedzi

Czy JDBC jest bezpieczny?

Jestem nowym użytkownikiem JDBC, a nowy projekt wymaga korzystania z JDBC. Chcę wiedzieć,czy JDBC jest bezpieczny?Jak zapobiec problemowi podobnemu do „Mysql...

6 odpowiedzi

Problemy z wykonaniem instrukcji usuwania MySQL w Javie

1 odpowiedź

Polecenie SQL, aby usunąć wpis w bieżących polach tekstowych dla aplikacji Java

Mam program Java, w którym łączę się z bazą danych, na której działa Tomcat. Aplikacja zawiera pola na imię, nazwisko, e-mail, telefon. Po kliknięciu stworzy...

1 odpowiedź

Android Oracle Database JDBC6

8 odpowiedzi

oracle.jdbc.driver.OracleDriver ClassNotFoundException

To jest mój kod, dla którego otrzymuję błąd. Mój

2 odpowiedź

Gdzie powinny znajdować się pliki JAR sterownika JDBC na wdrożeniu Tomcat ze źródłem danych?

Mam aplikację webową java wykorzystującą Spring, Hibernate, Tomcat7 i MySql. Używam Datasource do operacji na bazach danych. Nie bardzo wiem, jaka jest stand...

1 odpowiedź

Jak uzyskać nazwę kolumny klucza podstawowego poprzez jdbc

Mam następujący kod:

2 odpowiedź

DBCP Connection Pool loginTimeout

WedługDokument DBCP, BasicDataSource nie obsługuje setLoginTimeout (). Moje pytanie brzmi wtedy, jak ustawić czas logowania na tworzenie obiektów połączenia?...

1 odpowiedź

Błąd: kolumna nie istnieje

Udało mi się połączyć PostgreSQL z java. Udało mi się wyświetlić wszystkie rekordy w tabeli, jednak nie mogę wykonać operacji usuwania.Oto mój kod: