Wyniki wyszukiwania dla "jdbc"

7 odpowiedzi

tworzenie bazy danych w mysql z java

3 odpowiedź

Jak zainicjować sterownik JDBC SQLite3 w JRuby?

4 odpowiedź

Przejdź do ostatniego wiersza z zestawu wyników w jdbc z serwerem sql

1 odpowiedź

jdbc mysql loginTimeout nie działa

Czy ktoś może wyjaśnić, dlaczego po 3 sekundach nastąpiło przekroczenie limitu czasu programu, w którym ustawiłem to po 12 sekundach. Celowo wyłączyłem serwe...

2 odpowiedź

DBCP Connection Pool loginTimeout

WedługDokument DBCP, BasicDataSource nie obsługuje setLoginTimeout (). Moje pytanie brzmi wtedy, jak ustawić czas logowania na tworzenie obiektów połączenia?...

1 odpowiedź

Ustaw domyślne wstępne pobieranie wierszy w SQL Server za pomocą sterownika JDBC

Mam aplikację, w której chcę zdefiniować domyślną liczbę wierszy do pobrania wstępnego dla połączenia, używając zarówno sterowników Oracle, jak i SQL Server....

3 odpowiedź

APPARENT DEADLOCK Tworzenie wątków awaryjnych dla nieprzypisanych zadań oczekujących

Używam mysql z mybatis i witam ten błąd na naszym serwerze na żywo

4 odpowiedź

Jak przekazać PreparedStatement setArray dla tablicy znaków

Mam następujący kod JDBC:

9 odpowiedzi

W jaki sposób PreparedStatement unika lub uniemożliwia wstrzyknięcie SQL?

Wiem, że PreparedStatements unika / zapobiega SQL Injection. Jak to robi? Czy zapytanie o ostateczny formularz, które zostanie skonstruowane przy użyciu Prep...

1 odpowiedź

Czytanie danych Unicode z bazy danych Access za pomocą JDBC

Mam bazę danych MS-Access, z którą łączę się w Javie za pomocą JDBC (myślę, że most JDBC-ODBC). Moja baza danych dostępu ma pewne wartości w języku hebrajski...