Wyniki wyszukiwania dla "fonts"

3 odpowiedź

Jak stylizować określone słowo za pomocą CSS w elemencie HTML?

5 odpowiedzi

Lista zainstalowanych czcionek OS X / C

Próbuję programowo uzyskać listę zainstalowanych czcionek w C lub Pythonie. Muszę to zrobić na OS X, czy ktoś wie jak?

4 odpowiedź

HarfBuzz zaczyna się [zamknięte]

5 odpowiedzi

Zmniejszanie czcionki .OTF poprzez usuwanie glifów

Nie mogę uwierzyć, że to pytanie nie zostało zadane specjalnie dla czcionek OpenType, ale czy ktoś wie, jak usunąć glify z tych czcionek?Mam plik .OTF z bard...

1 odpowiedź

Czcionka OpenSans nie działa w symulatorze iOS

Chciałbym użyćOpenSans czcionka na a

4 odpowiedź

Jak ustawić domyślny rozmiar czcionki w Vimie?

Próbuję skonfigurować domyślne ustawienia mojego interfejsu graficznego za pomocą Vima. Przeprowadziłem już badania w sieci, ale wszystkie znalezione i wypró...

6 odpowiedzi

Jak przekonwertować pliki OTF / TTF na format EOT?

3 odpowiedź

Kiedy wartość rodziny czcionek CSS powinna używać cudzysłowów? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Czy muszę zawijać cytaty wokół nazw rodzin czcionek w CSS? [/questions/7638775/do-i-need-to-wrap-quotes-around-font-family-names-in-css] 3 odpowiedziKiedy wartość „rodziny czcionek” CSS powinna zawierać ...

4 odpowiedź

Ustaw tę samą czcionkę dla wszystkich komponentów Java

Chcę ustawić konkretną czcionkę dla wszystkich komponentów w a

8 odpowiedzi

Czy jest znak „nie znaleziono glifu”?

Załóżmy, że mamy tekst zawierający znak Unicode, którego nie można wyświetlić, ponieważ nasza czcionka nie ma odpowiedniego glifu. Zazwyczaj zamiast tego wyś...