Wyniki wyszukiwania dla "fonts"

4 odpowiedź

Firefox @ font-face z lokalnym plikiem - czcionka do pobrania: pobieranie nie powiodło się

Mam problem z używaniem czcionki dostępnej za pomocą względnego adresu URL.

5 odpowiedzi

obcinanie czcionek za pomocą PIL

2 odpowiedź

Jak sprawić, by Ghostscript `ps2pdf14` przestał ustawiać czcionki

2 odpowiedź

Obsługa (remapowanie) brakujących / problematycznych (CID / CJK) czcionek w formacie PDF za pomocą ghostscript?

2 odpowiedź

Dodaj czcionkę do strony internetowej

Próbuję dodać tę czcionkę:http://www.fonts2u.com/vps-dong-da-hoa.fontna moją stronę. Oto mój CSS:

2 odpowiedź

Programowo zmień kolor czcionki tekstu w pliku PDF

4 odpowiedź

Uzyskiwanie różnych typów figur za pomocą Google Web Fonts

Wedługta strona:[Raleway] to twarz wyświetlana, a funkcje pobierania są dostępne dla obuw starym stylu ipodszewka cyfry, standardowe i uznaniowe ligatury, ca...

2 odpowiedź

@ font-face w Rails 4.0 z nie znaleziono adresu URL Sass dla niestandardowych czcionek

2 odpowiedź

Zmiana czcionek figur w Matlab nie ma wpływu

Mam problemy z renderowaniem greckich znaków w moich etykietach i legendach, więc pomyślałem, że może pomoże to przełączanie czcionek. Odkryłem więc jeszcze ...

3 odpowiedź

Jak załadować plik .ttf w matplotlib przy użyciu mpl.rcParams?

Mam skrypt matplotlib, który zaczyna się ...