Wyniki wyszukiwania dla "userprincipal"

4 odpowiedź

Jak mogę uzyskać listę lokalnych użytkowników systemu Windows (tylko użytkownicy wyświetlani na ekranie logowania systemu Windows)

Jak mogę uzyskać listę lokalnych użytkowników systemu Windows (tylko użytkownicy, którzy pojawiają się na ekranie logowania systemu Windows)Próbowałem wielu ...

2 odpowiedź

Pobierz listę grup dla danego UserPrincipal

Chcę uzyskać listę grup, w których znajduje się użytkownik.To jest mój kod: