Wyniki wyszukiwania dla "stdstring"

2 odpowiedź

Używanie mniej niż operatora porównania dla ciągów

Podążam za samouczkiem dla C ++ i patrząc na ciągi znaków i przeciążanie operatorami takimi jak + =, ==,! = Itd., Obecnie mamy prostą instrukcję if

3 odpowiedź

Jakie są algorytmy porównywania, jak podobne są dwa łańcuchy?

Muszę porównać ciągi, aby zdecydować, czy reprezentują to samo. Dotyczy to tytułów spraw wprowadzonych przez ludzi, w których skróty i inne drobne szczegóły ...

6 odpowiedzi

Czytanie bezpośrednio ze std :: istream do std :: string

5 odpowiedzi

Jak używać 3 i 4-bajtowych znaków Unicode w standardowych łańcuchach C ++?

W standardowym C ++ mamy

11 odpowiedzi

Jak skonstruować std :: string z osadzonym null?

1 odpowiedź

Jak skopiować / ustawić zmienny std :: string?

Jak mogę skopiować a

3 odpowiedź

Jaka jest różnica między std :: string :: c_str i std :: string :: data? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:ciąg c_str () vs. dane () 6 odpowiedziDlaczego kiedykolwiek chciałbym zadzwonić?

3 odpowiedź

C ++ Czy std :: string jest kontenerem?

3 odpowiedź

Kodowanie / dekodowanie std :: string na UTF-16

8 odpowiedzi

if (str1 == str2) versus if (str1.length () == str2.length () && str1 == str2)

Widziałem drugi w kodzie innego i przypuszczam, że to porównanie długości zostało wykonane w celu zwiększenia wydajności kodu. Został użyty w parserze dla ję...