Wyniki wyszukiwania dla "language-agnostic"

15 odpowiedzi

Jak sprawdzić autentyczność żądania AJAX

8 odpowiedzi

Czy istnieje znana implementacja indeksowanej listy powiązanej?

Moje przeczucie mówi mi, że nie ma dobrego sposobu, aby to osiągnąć, ale w przeciwieństwie do pana Stephena Colberta, wolałbym raczej zaufać społeczności pro...

5 odpowiedzi

Zwiń i przechwyć powtarzający się wzór w pojedynczym wyrażeniu regex

Wciąż wpadam na sytuacje, w których muszę przechwycić pewną liczbę żetonów ze sznurka i po niezliczonych próbach nie mogłem znaleźć sposobu na uproszczenie t...

4 odpowiedź

Scal kilka wyrażeń regularnych do jednego

8 odpowiedzi

Poszukiwanie wyjaśnień na temat kodu strukturyzacji w celu zmniejszenia złożoności cyklicznej

Ostatnio nasza firma zaczęła co tydzień mierzyć złożoność cykliczną (CC) funkcji w naszym kodzie i zgłaszać, które funkcje uległy poprawie lub pogorszeniu. Z...

5 odpowiedzi

Gdzie mogę się dowiedzieć o sprawdzonych metodach udostępniania kluczy kryptograficznych?

Załóżmy, że grupa chce zaszyfrować niektóre informacje, a następnie udostępnij klucz szyfrowania wśród członków grupy w sposób, który wymaga zgody grupy na o...

9 odpowiedzi

Czy współrzędne punktów konstrukcyjnych mogą być dokładnie reprezentowane?

Chciałbym napisać program, który pozwala użytkownikom rysować punkty, linie i okręgi, jak przy użyciu prostoliniowości i kompasu. Potem chcę być w stanie odp...

3 odpowiedź

wizja komputerowa: wyodrębnianie informacji o kształcie, któremu nadano kontur (np. spiczasty, okrągły…)

3 odpowiedź

Biorąc pod uwagę listę punktów 2d, znajdź punkt najbliższy wszystkim innym punktom

6 odpowiedzi

Jak znaleźć parę z k-tą największą sumą?

Biorąc pod uwagę dwie posortowane tablice liczb, chcemy znaleźć parę z najwyższą możliwą sumą. (Para to jeden element z pierwszej tablicy i jeden element z d...