Wyniki wyszukiwania dla "stringstream"

2 odpowiedź

tymczasowy problem ze strumieniem zwrotnym w strumieniu

Tworzę program rejestrujący z następującymi sekcjami:

2 odpowiedź

Formatowanie podwójne na ciąg z ostringstream

1 odpowiedź

stringstream-> rdbuf () -> pubsetbuf nie ustawia bufora

8 odpowiedzi

Wyodrębnij wiele słów do jednej zmiennej łańcuchowej

2 odpowiedź

Dlaczego stringstream >> zmienia wartość celu w przypadku awarii?

Z Stroustrup's TC ++ PL, 3rd Edition, Section 21.3.3:Jeśli spróbujemy wczytać zmienną v i operacja się nie powiedzie, wartość v powinna pozostać niezmien...

2 odpowiedź

Jak używać ciągu znaków do oddzielania ciągów oddzielonych przecinkami [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak powtarzać słowa ciągu? [/questions/236129/how-do-i-iterate-over-the-words-of-a-string] 76 odpowiedzi Mam następujący kod: std::string str = "abc def,ghi"; std::stringstream ss(str); string token; ...

7 odpowiedzi

Jak skonstruować ciąg std :: ze std :: vector <string>?

Chciałbym zbudować

5 odpowiedzi

stringstream, string i char * zamieszanie konwersji

1 odpowiedź

Rozbieżność między operatorem istream >> (double & val) między libc ++ a libstdc ++

Po mojej ostatniej aktualizacji do Mac OS X 10.9 domyślna standardowa biblioteka C ++ zmieniła się z libstdc ++ na libc ++. Od tego czasu obserwuję nieoczeki...

3 odpowiedź

c ++ Wykonaj funkcję za każdym razem, gdy strumień jest zapisywany