Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-membership"

7 odpowiedzi

Czy można zmienić nazwę użytkownika za pomocą interfejsu API

1 odpowiedź

Jak dodać logikę ponawiania do dostawcy członkostwa ASP.NET dla Azure SQL?

1 odpowiedź

wymusić wylogowanie konkretnego użytkownika spośród wszystkich użytkowników online

W mojej witrynie administrator może wyświetlać listę wszystkich innych użytkowników online.Administrator może również wyłączyć dowolne konto z tej listy.Jak ...

17 odpowiedzi

Wymagane pole formularza „__RequestVerificationToken” zapobiegające fałszowaniu nie występuje Błąd rejestracji użytkownika

ja używam

5 odpowiedzi

Kiedy ten sam identyfikator użytkownika próbuje zalogować się na wielu urządzeniach, jak zabić sesję na innym urządzeniu?

Chcę ograniczyć identyfikator użytkownika do możliwości logowania się tylko na jednym urządzeniu naraz. Na przykład identyfikator użytkownika „abc” loguje si...

2 odpowiedź

Dlaczego członkostwo asp.net ma tabelę użytkowników i tabelę członkostwa?

1 odpowiedź

Zapisywanie zmiany wiadomości e-mail w domyślnym dostawcy członkostwa w ASP.NET MVC

Próbuję ustawić i zapisać zmianę adresu e-mail za pomocą dostawcy członkostwa w ASP.NET MVC 3. Nie wiem, jak prawidłowo ustawić i zmienić właściwość poczty e...

1 odpowiedź

Dlaczego domyślna właściwość RequSL FormsAuthentication jest fałszywa!

1 odpowiedź

ASP.NET MVC 4 Web API Authentication z dostawcą członkostwa

2 odpowiedź

MembershipProvider zmienia ciąg połączenia w kodzie

Próbuję zaimplementować uwierzytelnianie formularzy Asp.net w mojej witrynie. Zazwyczaj podajesz nazwę swojego łańcucha połączenia DB w pliku web.config. Pon...