Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-membership"

2 odpowiedź

Jak zintegrować OpenId z członkostwem ASP.Net w MVC

Używam następującego kodu z MVC Storefront do testowania OpenId w MVC.Jak zintegrować go z moim członkostwem ASP.Net, aby móc używać ról i zapisywać nazwę uż...

1 odpowiedź

Uzyskaj pozwolenie od atrybutu autoryzacji?

4 odpowiedź

MVC zapisuje token w sesji

Dzwonię do usługi i muszę przekazać stały token bezpieczeństwa użytkownika przy każdym żądaniu.W tym celu dodałem tę metodę do mojej podstawowej klasy kontro...

7 odpowiedzi

Czy można zmienić nazwę użytkownika za pomocą interfejsu API

2 odpowiedź

Przypisywanie ról za pomocą MVC SimpleMembership

Próbuję „SimpleMembership” w MVC3 za pośrednictwem Nuget i pobrałem próbkę do zabawy. Problem polega na tym, że nie mogę dowiedzieć się, jak przypisać rolę d...

8 odpowiedzi

ASP.NET MVC przekierowuje do strony odmowy dostępu za pomocą niestandardowego dostawcy roli

2 odpowiedź

Aplikacja ASP.NET Multi najemca z rolami najemcy

5 odpowiedzi

Kiedy ten sam identyfikator użytkownika próbuje zalogować się na wielu urządzeniach, jak zabić sesję na innym urządzeniu?

Chcę ograniczyć identyfikator użytkownika do możliwości logowania się tylko na jednym urządzeniu naraz. Na przykład identyfikator użytkownika „abc” loguje si...

1 odpowiedź

Jak użyłbyś Entity Framework (1.0) z członkostwem ASP.Net?

Usiłuję zaprojektować model encji dla aplikacji, która używa członkostwa ASP.Net do uwierzytelniania użytkownika. W większości schematów baz danych, które tw...

2 odpowiedź

HandleUnauthorizedRequest nie przesłania