Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-membership"

2 odpowiedź

Uzyskaj dostęp do użytkownika członkowskiego na końcu sesji

Obecnie próbuję napisać trochę kodu, aby trochę posprzątać, gdy użytkownik zrezygnuje z sesji (albo przez czas lub wylogowanie), ale chciałby uzyskać dostęp ...

1 odpowiedź

ASP.NET Role and Profiles: najlepszy sposób na wyszukiwanie kolekcji użytkowników, którzy pasują do właściwości profilu niestandardowego?

Członkostwo w ASP.NET 2.0, role i profile to miauczenie kota. Interfejs API dla ról obsługuje przydatne metody, takie jak GetAllUsersInRole („MyNewsletterSub...

2 odpowiedź

MembershipProvider zmienia ciąg połączenia w kodzie

Próbuję zaimplementować uwierzytelnianie formularzy Asp.net w mojej witrynie. Zazwyczaj podajesz nazwę swojego łańcucha połączenia DB w pliku web.config. Pon...

3 odpowiedź

Custom MembershipProvider: Dla tego obiektu nie zdefiniowano żadnego konstruktora bez parametrów

1 odpowiedź

Atrybut ASP.NET MVC Futures RequireSSL i atrybut autoryzacji razem

2 odpowiedź

Odzyskaj / Zresetuj utracone opcje hasła za pośrednictwem poczty e-mail

Pracuję nad projektem C # ASP.MVC 4, korzystając z DefaultMembershipProvider i próbuję stworzyć przyjazny dla użytkownika sposób na odzyskanie / zresetowanie...

6 odpowiedzi

Musisz wywołać metodę „WebSecurity.InitializeDatabaseConnection” przed wywołaniem innej metody klasy „WebSecurity”

2 odpowiedź

Jak zintegrować OpenId z członkostwem ASP.Net w MVC

Używam następującego kodu z MVC Storefront do testowania OpenId w MVC.Jak zintegrować go z moim członkostwem ASP.Net, aby móc używać ról i zapisywać nazwę uż...

1 odpowiedź

ASP.NET MVC 4 Web API Authentication z dostawcą członkostwa

3 odpowiedź

Migracja z członkostwa ASP.NET do SimpleMembership w MVC4 RTM