Wyniki wyszukiwania dla "settings"

2 odpowiedź

Ustawienia.Secure.HTTP_PROXY przestarzałe w ICS, ale brak informacji na temat wymiany

4 odpowiedź

Cel bazowy kontra aktywny kontra docelowy

2 odpowiedź

Android - menu ustawień sieci komórkowej (Jelly Bean)

następujący kod nie działa dla Jelly Bean (Android 4.1):

7 odpowiedzi

IntelliJ IDEA nie może skonfigurować JDK

2 odpowiedź

„Framework witryn” na pojedynczej instancji django

3 odpowiedź

MySQL zbyt długie obcinanie / błąd varchar

1 odpowiedź

Otwórz Settings.app, gdy przycisk jest stuknięty w UIAlertView na iPhone SDK [duplikat]

Możliwy duplikat:Otwieranie aplikacji Ustawienia z innej aplikacjiCzy istnieje sposób, aby skierować użytkownika do Settings.app, gdy pokażę

4 odpowiedź

Jak zmienić kolor tła w ustawieniach IDE JetBrain?

1 odpowiedź

Przetestuj ustawienie iteracji w loadtest używając vs 2010

2 odpowiedź

AttributeError: Obiekt „Settings” nie ma atrybutu „ROOT_URLCONF”