Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-identity"

8 odpowiedzi

Scal MyDbContext z IdentityDbContext

Mam MyDbContext w oddzielnym projekcie biblioteki klasy Data Accass Layer. I mam projekt ASP.NET MVC 5 z domyślnym IdentityDbContext. Dwa konteksty używają t...

3 odpowiedź

Błąd sprawdzania tożsamości Asp.net

Chcę zintegrować IdentityContext z mydbcontext, ale robię ten błądPodczas generowania modelu wykryto co najmniej jeden błąd sprawdzania poprawności:Ivdb.Dal....

4 odpowiedź

Jak można umieścić użytkowników aplikacji w tym samym kontekście, co pozostałe obiekty?

Zdjęcie aplikacji asp.net mvc 5 tworzy użytkowników aplikacji, inaczej użytkowników tożsamości w osobnym kontekście, nazwali plik o nazwie „IdentityModels.cs...

1 odpowiedź

MVC 5 Role Based Authentication

Próbuję zablokować naszą stronę „admin” tylko administratorom używającym tożsamości Asp.net (budujemy w MVC5). Mogę uruchomić [Authorize (Users = "admin...

6 odpowiedzi

Jak zdobyć aktualnego użytkownika i jak korzystać z klasy użytkownika w MVC5?

3 odpowiedź

ASP.NET Web API 2: Jak zalogować się za pomocą zewnętrznych usług uwierzytelniania?

4 odpowiedź

Dodaj rolę w tożsamości ASP.NET

Jak mogę dodać rolę w nowym systemie tożsamości ASP.NET (1.0)? Tam jest

10 odpowiedzi

Tworzenie ról w Asp.net Identity MVC 5

Istnieje bardzo niewiele dokumentacji na temat korzystania z nowej platformy zabezpieczeń tożsamości Asp.net.Złożyłem razem, co mogłem, aby spróbować utworzy...

1 odpowiedź

Korzystanie z ASP.NET Identity w projekcie MVC 5, ale httpcontext User.ProviderName to „AspNetSqlRoleProvider”

10 odpowiedzi

ASP.NET MVC 5 - Tożsamość. Jak uzyskać aktualny ApplicationUser