Deserializacja JSON powoduje TYLKO odniesienie cykliczne w kompilacji na żywo

Mam dziwny problem, że nie mogę owinąć głowy. Próbuję utworzyć funkcję „eksport do csv” dla mojej aplikacji MVC4, w której odpowiedni JSON jest przekazywany przez wywołanie ajax do mojego ActionResult. ActionResult dokonuje deszyfracji JSON stringify'd (z JSON.Net), zapisuje go do pliku w formacie csv, a następnie zwraca ścieżkę serwera do nowego pliku. Odwołanie do mojego sukcesu odbiera ścieżkę i wywołuje adres URL do pobrania.

Działa to dobrze lokalnie, ale na moim serwerze testowym na żywo otrzymuję następujący wyjątek:

A circular reference was detected while serializing an object of type 'System.Reflection.RuntimeModule'.

JSON (a następnie obiekty, do których są deserializowane) są nieco skomplikowane. Pochodzą z pogrupowanego podzbioru SlickGrid DataView. Otrzymywałem wyjątki odwołań cyklicznych, gdy dołączałem informacje zbiorcze dla sum kolumn (dotyczy to tylko tych, które są zorientowane w SlickGrid, nie sądzę, aby dane przekazywane do serwera stanowiły problem), ale usunąłem je przed przekazaniem JSON na serwer. Oto moja struktura klasy JSON na C #:

[Serializable]
public class Row
{
  public int id { get; set; }
  public DateTime DateCreated { get; set; }
  public int RefNo { get; set; }
  public string ClientName { get; set; }
  public string Plate { get; set; }
  public string Address1 { get; set; }
  public int? ProductID { get; set; }
  public string Product { get; set; }
  public string S1 { get; set; }
  public string S2 { get; set; }
}

[Serializable]
public class RootReportObject
{
  public bool __group { get; set; }
  public int level { get; set; }
  public int count { get; set; }
  public string value { get; set; }
  public string title { get; set; }
  public int collapsed { get; set; }
  public List<Row> rows { get; set; }
  public object groups { get; set; }
  public string groupingKey { get; set; }
}

Jedyne, co myślę, to to, że ze względu na strukturę danych, lista <> wierszy w obiekcie głównym może rzucać odwołania cykliczne podczas deserializtacji, ponieważ grupa niekoniecznie ma unikalne odwołania do wierszy.

Moje pytanie brzmi: dlaczego działa dobrze lokalnie? Nie mam pojęcia, czego mi brakuje.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion