Wyniki wyszukiwania dla "rgb"

3 odpowiedź

RGB do HSV w PHP

2 odpowiedź

Dlaczego istnieje taka różnica między konwersjami kolorów RGB na XYZ?

1 odpowiedź

Interop Office 2007 [i wyższe]: pobieranie koloru RGB

AKTUALIZACJA: Jeśli chcesz określić rgb-color w dokumencie biurowym (format 2007), spójrz na moją odpowiedź poniżej.Mieć:Interop.Word.dll wer. 14 z VS2010 PI...

2 odpowiedź

Bezstratna transformacja RGB do Y'CbCr

Próbuję bezstratnie kompresować obraz, a aby skorzystać z regularności, chcę przekonwertować obraz z RGB na Y'CbCr. (Dokładne szczegóły tego, co mam na m...

2 odpowiedź

dlaczego ten sam kolor wygląda inaczej na różnych urządzeniach z Androidem

2 odpowiedź

UIColor CMYK i wartości laboratoryjne

Proste pytanie, bardziej niż prawdopodobna złożona odpowiedź:Jak mogę uzyskać wartości CMYK i Lab z obiektu UIColor (którego wartości RGB znam, jeśli to poma...

3 odpowiedź

wyodrębnij kanały RGB z obrazu JPEG w R

Aby sklasyfikować obraz JPEG w R, chciałbym uzyskać wartości RGB każdego piksela.Moje pytanie: czy istnieje sposób na wyodrębnienie kanałów RGB z obrazu JPEG...

3 odpowiedź

Jak wykonać konwersję RGB-> YUV w C / C ++?

Jak wykonać konwersję RGB-> YUV w C / C ++?Mam bitmapę. RGB muszę ją przekonwertować na YUVLibs? Tuts? Artykuły?

2 odpowiedź

Jak określić procent luminancji?

6 odpowiedzi

Pobieranie danych pikseli z obrazu za pomocą Java