Wyniki wyszukiwania dla "hex"

5 odpowiedzi

Konwersja adresu IP na szesnastkowy

Zastanawiałem się, jak ręcznie przekonwertować adres IP na wartość szesnastkową na komputerze x86. Na przykład książka, którą czytałem, daje reprezentację sz...

7 odpowiedzi

Sprawdź, czy ciąg jest szesnastkowy

Mam ciąg taki jak „09a” i potrzebuję metody potwierdzającej, czy tekst jest szesnastkowy. Kod, który napisałem, robi coś podobnego, sprawdza, czy łańcuch jes...

2 odpowiedź

(c ++) Odczytaj plik .dat jako hex używając ifstream

1 odpowiedź

Jak przekonwertować ciąg szesnastkowy „off2 x00” na int32?

Kiedy czytam pierwsze 4 bajty z kodem Pythona

16 odpowiedzi

Konwersja ciągu szesnastkowego na tablicę bajtów

6 odpowiedzi

Konwersja szesnastkowa na dziesiętną

Szukam sposobu na konwersję

4 odpowiedź

Wysyłanie danych binarnych w javascript przez HTTP

Próbuję wysłać HTTP POST do urządzenia w mojej sieci. Chcę wysłać cztery konkretne bajty danych do urządzenia, niestety wydaje mi się, że mogę wysyłać ciągi ...

2 odpowiedź

Pythonowy odpowiednik pakietu php

Aby przekonwertować, mam poniższe oświadczenie w php

2 odpowiedź

Jak utworzyć narzędzie do zrzutu hex w C ++?

Zasadniczo muszę napisać program narzędziowy hex dump przy użyciu C ++. To będzie wyglądać mniej więcej tak(Część zrzutu szesnastkowego dokumentu programu Wo...

4 odpowiedź

Jak „x” działa w łańcuchu?

Piszę program C / C ++, który polega na umieszczeniu szesnastkowej reprezentacji liczby w łańcuchu i jestem zdezorientowany, jak