Wyniki wyszukiwania dla "interface-builder"

7 odpowiedzi

Jak podłączyć wiele przycisków w serii ujęć do pojedynczej akcji?

4 odpowiedź

Jaki jest najlepszy sposób radzenia sobie z różnicami krajobrazowymi / portretowymi w IB?

Mam widok, który obsługuje przeglądanie krajobrazu i portretów, a wszystkie elementy sterujące poruszają się po przełączeniu z jednego na drugi. Obecnie robi...

2 odpowiedź

Nesting Custom Classes / XIB's z Interface Builder

Postaram się uczynić to tak krótkim, jak tylko mogę.Napisałem niestandardową klasę, która rozszerza UIView o kilka właściwości IBOutlet, i ma powiązaną z nią...

2 odpowiedź

xcode interfacebuilder Obiekty powiązane z niestandardową klasą w Inspector?

W Xcode (najnowsza wersja) Interfejs użytkownika możesz łączyć obiekty z kodem.Stworzyłem jedną klasę: @interface FileChangeController: NSObjectAle nie ma go...

6 odpowiedzi

UIScrollView contentOffset change po naciśnięciu innego widoku

mam

25 odpowiedzi

UIScrollView Przewijalny rozmiar zawartości Niejednoznaczność

Inni współpracownicy, mam problemy z AutoLayout w Builder Interface (Xcode 5 / iOS 7). To bardzo podstawowe i ważne, więc myślę, że każdy powinien wiedzieć, ...

1 odpowiedź

iOS: Auto Layout a autoresizingMask - zmiana rozmiaru całego widoku do wypełnienia?

Mam storyboard, który jest zbudowany przy użyciu Auto Layout. W tej scenerii osadzam

4 odpowiedź

błąd com.apple.InterfaceBuilder -1. Storyboard nie może być otwarty

Wpadłem na lekką komplikację w projekcie i potrzebuję pomocy.Niedawno kupiłem Maca Mini i chciałbym zacząć z nim pracować nad niektórymi projektami. Więc sko...

1 odpowiedź

Interface Builder - Jak utworzyć niestandardowy UIView w wielu podstronach

Jak mogę utworzyć niestandardowy UIView (z wieloma podstronami, UITextFields itp.) W konstruktorze interfejsów?Nie chcę, aby kontroler viewControlera z NIB b...

8 odpowiedzi

Białe spacje przed linią separatora w moim widoku tabeli

Mam pytanie dotyczące UITableView ... Mam UITableViewController i utworzyłem niestandardową komórkę. Kiedy wizualizuję tableView, widzę małą białą przestrzeń...