Wyniki wyszukiwania dla "uilocalnotification"

9 odpowiedzi

Niestandardowy dźwięk UILocalNotification nie jest odtwarzany w systemie iOS7

1 odpowiedź

Otrzymuj lokalne powiadomienia po usunięciu i ponownej instalacji aplikacji na iPhone'a

ja używam

2 odpowiedź

Powtarzaj UILocalNotification codziennie o 17:00

Jak powtarzać UILocalNotification codziennie o 17:00? Poniżej znajduje się mój kod do ustawiania czasu niestandardowego. Chcę jednak powiadamiać użytkownika ...

7 odpowiedzi

Programowe usuwanie UILocalNotification z zasobnika powiadomień

1 odpowiedź

Jak ustawić powtarzające się powiadomienia UILocal na liście wyboru w dni powszednie

WdrożyłemUILocal Notification używając następującego linkuhttp://useyourloaf.com/blog/2010/07/31/adding-local-notifications-with-ios-4.htmlI zmodyfikowałem g...

2 odpowiedź

scheduleLocalNotification nie działa dla aplikacji jailbreak?

Mam aplikację, która dzwoni

5 odpowiedzi

Lokalne powiadomienie o zakończeniu aplikacji

2 odpowiedź

Ustaw opcję repeatInterval w lokalnym powiadomieniu

Chcę ustawić interwał powtarzania na wartość, którą użytkownik wybiera z selektora daty. W aplikacji mam selektor daty trybu odliczania typu. .

1 odpowiedź

UILocalNotification nie monituje po 10 minutach w tle

W

1 odpowiedź

Czy UILocalNotification może być użyty do wznowienia zadania, które jest w tle