Wyniki wyszukiwania dla "github-for-mac"

2 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do narzędzia wiersza polecenia „GitHub for Mac” z terminala?

4 odpowiedź

Problemy z ustawieniem Tower za pomocą mojego konta GitHub - błąd: nie można zablokować pliku konfiguracyjnego

Korzystałem z aplikacji GitHub dla komputerów Mac, ale na sugestię przyjaciela postanowiłem dać Towerowi szansę, ponieważ może również obsługiwać konta Beans...

8 odpowiedzi

Błąd GitHub for Mac: git: 'credential-osxkeychain' nie jest poleceniem git

1 odpowiedź

Wycofywanie do poprzedniego zatwierdzenia - Github dla MAC (przywracanie już trwa)

Myślę, że zawiedłam tutaj.Dokonałem kilku zmian w moim kodzie z ostatniego zatwierdzenia dodając nowe funkcjonalności i zdałem sobie sprawę, że jakiś inny fr...

3 odpowiedź

Używanie git z linii poleceń po zainstalowaniu Github dla komputerów Mac

Zainstalowałem Github dla Maca, który działa dobrze, ale nie mogę uruchamiać poleceń git z Terminalu. Czy mam inny git, który należy zainstalować? A może mus...

3 odpowiedź

GitHub for Mac pojawia się „podczas wprowadzania hasła do klucza ssh id_rsa” przy każdym uruchomieniu

Wygląda na to, że pokazuje to okno dwa lub trzy razy. Jeśli go anuluję, to zniknie i nadal będę mógł wprowadzać zmiany.Jak mogę zapobiec pojawianiu się hasła...

16 odpowiedzi

Github „fatal: zdalne pochodzenie już istnieje”