Wyniki wyszukiwania dla "crash"

4 odpowiedź

Android LicenseChecker ulega awarii z wyjątkiem zerowego wskaźnika

1 odpowiedź

android.view.InflateException: wiersz pliku binarnego XML nr 8

2 odpowiedź

NSSetUncaughtExceptionHandler nie łapie wszystkich błędów na iPhone

Używam GTMStackTrace zhttp://code.google.com/p/google-toolbox-for-mac.Potrzebuję sposobu, aby przetestować użytkownika końcowego, aby wysłać mi błędy podczas...

2 odpowiedź

Błąd potwierdzenia w widoku próbnika

Otrzymuję niepowodzenie asercji podczas przewijania widoku wyboru z zerowymi danymi (zero wierszy). Podczas przewijania widoku wyboru dostaję tę awarię. Test...

2 odpowiedź

SIGSEGV SEGV_ACCERR Raporty o awariach - co robić?

Właśnie wydałem aplikację w AppStore zCrittercism zgłaszam awarię i otrzymuję kilka raportów o awariach dotyczących błędu SIGSEGV. Crittercism daje mi StackT...

1 odpowiedź

Dziennik awarii systemu iOS, brak śledzenia wstecznego

1 odpowiedź

Eclipse Kepler ulega awarii podczas tworzenia nowego projektu aplikacji dla systemu Android

1 odpowiedź

Co powoduje awarię projektanta WPF VS 2010 SP1?

Występują awarie na różnych komputerach projektanta WPF VS2010 w następującym scenariuszu:Zainstalowany VS 2010 SP164-bitowy Windows 7Odniesienie do NHiberna...

1 odpowiedź

Błąd połączenia w mysql C ++

1 odpowiedź

Analiza zrzutów awaryjnych w Visual Studio

mam